Κατηγορίες & βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1: Kitchen Projects


1.1 Budget Project(price categories to be reviewed)


1.1.1 Best Ultimate Luxury project

1.1.2 Best Kitchen over 50.000
Total project cost -including appliances- must be more than €50.000

1.1.3 Best Kitchen 25.000 < 50.000
Total project cost -including appliances- must be between €25.000 and less than €50.000

1.1.4 Best Kitchen €15.000 < 25.000
Total project cost -including appliances- must be between €15.000 and less than €25.000.

1.1.5 Best Kitchen less than €15.000
Total project cost -including appliances- must be less than €15.000.


1.2 Best Showroom


1.2.1 Best Showroom Kitchen
Well designed showrooms focusing on kitchen products and design.


1.3 Type Of Project


1.3.1 Best Private House Kitchen

1.3.2 Best Residential Development Project Kitchen

1.3.3 Best Studio Kitchen

1.3.4 Best Small Apartment Kitchen

1.3.5 Best Vacation House Kitchen

1.3.6 Best Outdoors Kitchen

1.3.7 Best Renovation Kitchen

1.3.8 Best Green Kitchen


1.4 Special Category


1.4.1 Best Universal Design Kitchen
Project that combines great design with Universal Design principles.

1.4.2 Best Specialty Project
Project that combines great design and enhanced functionality in “other-room” spaces of the home, including morning kitchens, home offices, suites or outdoor kitchens.


1.5 Commercial Project


1.5.1 Best Retail Project

1.5.2 Best Hotel Project

1.5.3 Best Restaurant-Bar Project

1.5.4 Best Office Project


1.6 Kitchen Project – Miscellaneous


Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες του συγκεκριμένου Πυλώνα. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Πυλώνας 2: Bath Projects


2.1 Budget Project (price categories to be reviewed)


2.1.1 Best Ultimate Luxury project

2.1.2 Best Master Bathroom over €15.000
Total project cost must be more than €15,000

2.1.3 Best Master Bathroom €5.000 < €15.000
Total project cost must be between €5.000 and less than €15.000.

2.1.4. Best Master Bathroom less than €5.000
Total project cost must be less than €5.000

2.1.5 Best Powder Room
Project must contain a toilet and a sink but not a tub or shower.


2.2 Showroom


2.2.1 Best Showroom Bath
Well designed showrooms focusing on bath products and design.


2.3 Type Of Project


2.3.1 Best Private House Bath
2.3.2 Best Residential Development Project Bath
2.3.3 Best Studio Bath
2.3.4 Best Small apartment Bath
2.3.5 Best Outdoors Bath (Pool side etc)
2.3.6 Best Renovation Bath
2.3.7 Best Laundry
2.3.8 Best Green Bath


2.4 Special Category (designing for the elderly – disabled etc)


2.4.1 Best Universal Design Bath
Project that combines great design with Universal Design principles.

2.4.2 Best Specialty Project
Project that combines great design and enhanced functionality in “other-room” spaces of the home, including mudrooms, laundry rooms, entertainment areas, home offices or master bedroom suites.


2.5 Commercial Project


2.5.1 Best Retail Project
2.5.2 Best Hotel Project
2.5.3 Best Restaurant-Bar Project
2.5.4 Best Office Project


2.6 Bath Project-Miscellaneous


Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες του συγκεκριμένου Πυλώνα. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Grand Awards

Τα Grand Awards απονέμονται, άνευ υποψηφιότητας, από το σύνολο της βαθμολογίας που έχουν συγκεντρώσει οι εταιρείες ύστερα από πολλαπλές υποψηφιότητες που έχουν υποβάλλει σε όλες τις κατηγορίες.

Kitchen Supplier Of The Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στον κορυφαίο Kitchen Supplier που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στον Πυλώνα 1. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Bath Supplier Of The Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στον κορυφαίο Bath Supplier που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών στον Πυλώνα 2. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Kitchen Designer Of The Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στον κορυφαίο Kitchen Designer που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στον Πυλώνα 1. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Bath Designer Of The Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στον Πυλώνα 2. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο

Στρατηγικός Συνεργάτης

Media Partner

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

BUILD
HOTEL & RESTAURANT